Polityka prywatności

FANTOMA

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora sklepu/strony internetowej fantoma.pl (zgodnie z przepisami RODO).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w sklepie internetowym fantoma.pl jest firma Fantoma Beata Gmurczyk z siedzibą w Warszawie przy Heroldów 19F lok. U1, NIP: 1180113194, REGON: 011667514.

Dane kontaktowe Administratora:
e-mail: biuro@fantoma.pl
adres korespondencyjny: Fantoma ul. Heroldów 19F lok. U1, 01-991 Warszawa

2. JAKIE DANE ZBIERAMY?

Serwis fantoma.pl może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 • Imię i nazwisko osoby prywatnej lub nazwę firmy i nr NIP
 • Adres: zamieszkania/siedziby, e-mail oraz wysyłkowy (do doręczeń przesyłek)
 • Numer telefonu
 • Numer konta bankowego (np. do rozliczeń w przypadku zwrotu towaru)
 • Adres IP
 • Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, żeby uzyskać dostęp do naszych usług
 • Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. historii złożonych zamówień
 • Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platform społecznościowych służących do kontaktu z Klientami.

Podanie ww danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie zostaną nam przekazane nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

3. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku z obsługą Państwa zamówienia, tj. do:

 • zarządzania i zakładania konta
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, telefoniczną, osobistą
 • dokonywania transakcji i wykonania płatności
 • obsługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek (np. paczek kurierskich)
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji czy zwrotów towaru
 • obsługi serwisowej
 • obsługi Państwa próśb, odpowiedzi na pytania, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu fantoma.pl, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług
 • obsługa zapytań ofertowych przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • windykacja należności
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, księgowo-finansowych, podatkowych (zgodnie z wymogami prawa)
 • dla potrzeb prawnych (np. sady, organy państwowe)

Przetwarzamy Państwa dane (przy wyrażeniu zgody) również w celu:

 • organizacji konkursów, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, do których zgłosi Pani/Pan swój akces
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • marketingowym

4. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy aż do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Po tym okresie przechowujemy dane do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, księgo-finansowych). Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

5. CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego fantoma.pl pochodzą bezpośrednio od Państwa. Są wymagane dla założenia konta i dokonania transakcji oraz w przypadku innych czynności, które wymagają kontaktu z fantoma.pl. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usługi, ani w inny sposób pomóc Pani/Panu w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a w konsekwencji nie będzie można korzystać z usług serwisu fantoma.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Serwis fantoma.pl może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności firmom współpracującym ściśle podczas wykonywania zlecenia, a także podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, rozliczeniowe, kurierskie. Ewentualni podwykonawcy to firmy zaufane, a współpraca jest obostrzona odpowiednimi umowami.

Serwis może również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY OBEJMUJĄCY UNIĘ EUROPEJSKĄ, NORWEGIĘ, LIECHTENSTEIN I ISLANDIĘ.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw spoza EOG.
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego za Pani/Pana zgodą na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, wówczas w oparciu o standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych UE.

8. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU WOBEC SERWISU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

 • poprawiania i ich uzupełniania
 • ograniczenia ich przetwarzania np. gdy zostały podane błędne dane wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić ich poprawność i dokonać  poprawy;  Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • całkowitego usunięcia (np. gdy nie będą już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane) - tzw. prawo do bycia zapomnianym; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • do przeniesienia danych do innego Administratora, gdy jest to możliwe technicznie (np. przetwarzanie odbywa się automatycznie); w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • wyrażenia sprzeciwu do ich przetwarzania (np. w przypadku wykorzystania danych w marketingu)

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się Administratorem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl